Escola Isabel de Villena

Educació primària

En aquesta etapa, dels 6 als 12 anys, la formació de la personalitat i els aprenentatges es plantegen de maneres diferents; partint de les necessitats i inquietuds individuals i de grup, tenint en compte el que passa al nostre entorn.

A partir d’un fet, d’una notícia, d’una exposició, es desenvolupa un projecte interdisciplinari que ajuda els infants a comprendre la realitat i a adquirir estratègies d’aprenentatge que perfeccionaran durant l’etapa i que els serviran per abordar nous reptes i els despertaran noves incògnites.

Eixos de primària

Un procés en contínua evolució

Altres etapes

Coneix les nostres etapes educatives