Escola Isabel de Villena

Educació infantil

L’ensenyament a l’etapa d’infantil parteix de la identitat personal de cada nen i nena, atenent a les seves necessitats, acompanyant i compartint el seu recorregut. En un entorn de respecte, confiança i seguretat.

En arribar a l’Escola acollim la seva història personal, els seus sentiments i estimulem la construcció de la seva personalitat ajudant-los a madurar amb les relacions que estableixen amb els altres.

Aprendre està relacionat amb donar sentit a les preguntes que es fan, amb abordar problemes i respondre interrogants que es plantegen sobre si mateixos i el món que els envolta.

Eixos d’infantil

Un procés en contínua evolució

Així és la vida a l’escola

Etapa infantil
Reprodueix vídeo

Altres etapes

Coneix les nostres etapes educatives

Primària

Batxillerat