Escola Isabel de Villena

La Fundació Carme Serrallonga posa en funcionament el seu canal de denúncies adaptat a la regulació actual. Es tracta d’un mitjà a través del qual es pot fer arribar a la Fundació la denúncia de fets que puguin ser delictius, constitutius d’una infracció administrativa, d’un incompliment de la legislació vigent o de la normativa interna.

El canal de denúncies està a disposició de qualsevol persona que pugui tenir coneixement d’algun d’aquests fets.

IMPORTANT: Si la vostra consulta, queixa o suggeriment no està relacionada amb infraccions o incompliments de la normativa vigent, si us plau, feu servir qualsevol dels altres canals d’atenció, comunicació i informació habituals.

Per utilitzar aquest canal de denúncies accedeix a la plataforma a través de l’enllaç. Haureu d’utilitzar el codi “EIV” per identificar la nostra escola.

Per a qualsevol incidència en el funcionament de la plataforma Co-Resol, podeu contactar amb support@bcnresol.com.