Escola Isabel de Villena
Villena-212

Batxillerat dual

Diploma Dual Internacional és una opció més en la formació dels vostres fills i filles a partir de 2n d’ESO.

Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres objectius: 

  1. Immersió lingüística.
  2. Immersió tecnològica.
  3. Immersió personal.

Es tracta d’un programa que ofereix l’oportunitat d’obtenir una doble titulació en acabar el batxillerat, i, alhora proporcionar un nivell avançat d’anglès, així com una major autonomia en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa de l’alumne envers l’estudi i el treball.

Els alumnes opinen

Les famílies ens comenten