Escola Isabel de Villena
Més Villena

Idiomes

L’objectiu principal d’aquesta activitat serà que els nens i nenes aprenguin l’anglès d’una manera dinàmica, divertida i on es potenciï principalment l’expressió i comprensió oral.

A través d’activitats pròpies i interessants per l’edat dels alumnes, treballarem per motivar l’infant i així poder potenciar les seves capacitats comunicatives en aquesta llengua.

Amb els més petits d’infantil utilitzarem la narració de contes, les cançons, la realització de jocs motrius i les activitats plàsiques entre altres coses per fomentar l’escolta i la parla de l’anglès.

A partir de primària l’objectiu serà assolir la seguretat necessària  per produir frases i diàlegs breus així com expandir el seu vocabulari de manera passiva. I, de mica en mica, introduirem l’expressió escrita.

A la secundària i el Batxillerat treballarem aspectes més específics de gramàtica i d’expressió oral i escrita.