Escola Isabel de Villena

Acrosport

A segon, tercer i quart hem posat en pràctica l’acroesport o gimnàstica acrobàtica a educació física, hem fet estructures realment increïbles tot treballant en equip i fomentant la cooperació. Bona feina!!!