Escola Isabel de Villena

Política de privadesa

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA (també el prestador)
 • CIF: G58505801
 • Adreça postal: C/ de Joan Miró, 41-43, 08950, Esplugues de Llobregat Barcelona
 • Correu electrònic: secretaria@villena.cat
 • Delegat de Protecció de Dades: Marc Ramírez
 • Contacte DPD: protecciodedades@villena.cat

FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat són les següents:

 • Formulari de contacte:
  • Dades requerides: nom, cognoms, email, telèfon
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari de preinscripció:
  • Dades requerides: nom (representant i representat), email, telèfon
  • Finalitat: gestionar la seva assistència a la jornada de portes obertes i mantenir una comunicació més àgil amb els pares interessats.
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari de accés intranet:
  • Dades requerides: nom usuari, contrasenya  
  • Finalitat: per accedir al compte d’usuari en els casos en que l’usuari sigui alumne i/o pare/mare/tutor/representant legal d’aquest, i l’alta la gestioni el prestador;
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari de subscripció a la newsletter:
  • Dades requerides: email
  • Finalitat: Enviar-te informació comercial del teu interès sobre els nostres serveis a través del mail
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari d’accés a Moodle:
  • Dades requerides: nom usuari
  • Finalitat: Accés a les formacions allotjades a la plataforma
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari d’accés a Clickedu:
  • Dades requerides: nom usuari
  • Finalitat: Accés al perfil d’usuari de la plataforma per gestió del mateix
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari de canal de denúncies / canal ètic:
  • Dades requerides si l’usuari opta per la identificació: nom, cognoms, DNI.
  • Finalitat: Gestionar la denúncia interposada, mantenir l’usuari directament informat i fer petició de documentació al respecte, si fos el cas.
  • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, direcció, DNI, email, firma, dades bancaries
  • Finalitat: dur a terme la prestació dels serveis contractats i la gestió comercial, fiscal i administrativa interna
  • Legitimació: relació contractual

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a  l’ email ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament d ela web.  El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

 • Hosting web: NOMINALIA INTERNET S.L. amb domicili a C/ d’Ulldecona, nº 21, 1ª Planta, 08038 Barcelona, amb NIF B61553327.
 • Google Analytics: Per realitzar un anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units (“Google”) , en els seus servidors d’Estats Units.
 • Moodle: És un sistema per l’administració de l’aprenentatge virtual que possibilita crear i gestionar una plataforma de cursos el línia.  La informació d’accés dels usuaris i les cookies serà emmagatzemada als servidors de GRUPO DE SOLUCIONES CREATIVAS SAC, constituïda al Perú i amb servidors tant als Estats Units com a Europa.
 • Clickedu: És una plataforma de gestió dels perfils dels alumnes i de comunicació entre els professors i els alumnes així com entre les famílies i el Centre Educatiu. Les dades tractades són aquelles que lliurement ha facilitat l’interessat i seran allotjades dins de servidors de la Unió Europea.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a protecciodedades@villena.cat, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

L’informem que FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA consideri inapropiats.
 • En general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre FUNDACIO PRIVADA CARME SERRALLONGA ESCOLA ISABEL DE VILLENA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.