Escola Isabel de Villena

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa que vol ser un espai lliure on l’alumnat es forma i participa activament i de manera crítica en el desenvolupament dels seus estudis. És un període clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies, en què han deixat enrere l’ensenyament obligatori de l’ESO i es preparen pels estudis universitaris o CFGS.

Entenem que aquesta etapa va més enllà d’una simple preparació acadèmica. Al Batxillerat del Villena formem persones capaces d’enfrontar-se a un món canviant des d’una actitud oberta i compromesa.

Modalitats de Batxillerat

El Villena ofereix les següents modalitats

Eixos de batxillerat

Un procés en contínua evolució

Altres etapes

Coneix les nostres etapes educatives