Escola Isabel de Villena

Educació secundària

Donem eines perquè l’aprenentatge dels sabers i procediments, permetin un bon nivell competencial.

El benestar emocional en l’adolescència és clau pel bon desenvolupament personal i acadèmic de l’alumnat, per això ens centrem en fer un seguiment acurat i una orientació vital. El desdoblament de les matèries troncals (català, castellà, matemàtiques i anglès) beneficia el ritme de treball, i la proximitat amb l’alumne.

El vincle entre professorat i alumnat és un dels aspectes més rellevants de l’etapa a l’escola, aconseguint la confiança i la coneixença necessària per vetllar per una orientació completa.

Eixos d'ESO

Un procés en contínua evolució

Altres etapes

Coneix les nostres etapes educatives

Infantil

Primària

Batxillerat