Escola Isabel de Villena

La cèl·lula a 1r d’ESO

Els alumnes de 1r d’ESO han construït amb materials diversos i per grups dues cèl·lules: la cèl·lula eucariota animal i la vegetal. Ha estat una activitat que ha permès acabar de consolidar els coneixements que han après en l’assignatura de Biologia i Geologia.