Escola Isabel de Villena

Tancament formació mediadors

Al llarg del dia d’ahir vàrem celebrar el tancament de la formació dels nous Mediadors Escolars i Dinamitzadors de pati del curs 2002-23. Entre els diversos actes, volem agrair la presència de la il il·lustríssima Sra. Maria José Jaime, advocada, mediadora i mare de l’escola.
Volem felicitar l’alumnat voluntari de 5è i 6è primària que ha iniciat la importantíssima tasca de dinamitzadors del pati, així com a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO que han fet la formació per dur a terme les noves mediacions i tasques destinades a la resolució del conflicte a través del diàleg.
Gràcies per continuar creixent i enfortir la convivència en el si de l’escola.
L’enhorabona!