Escola Isabel de Villena

Sonar submarí

Els alumnes de 1r de batxillerat de l’assignatura d’informàtica hem realitzat un projecte que simula un sonar de submarí: depenent on es trobi un objecte, ha de reproduir la seva posició (angle i distància) en una pantalla.

Ara només mancaria el submarí….