Escola Isabel de Villena

Reconeixement de veu i acceleròmetre

Els alumnes de 1r de batxillerat de l’assignatura d’informàtica hem aconseguit fer una APP per a mòbil per tal de controlar un robot mitjançant el reconeixement de veu

“ENDAVANT, DRETA, PARA, CONTENT, TRIST…,” són algunes de les instruccions que hem implementat. Fins i tot hem creat respostes en el cas que el robot no entengui l’ordre (normes d’Intel·ligència Artificial).  

Prèviament vàrem utilitzar l’acceleròmetre del mòbil per a moure el robot mitjançant el moviment: inclinant mòbil cap endavant -> el robot avança, cap a la dreta  -> robot gira a la dreta, etc. 

Sembla increïble el que ens ofereix la tecnologia i el que som capaços d’aconseguir …