Escola Isabel de Villena

Proves Cangur

El curs anterior, com cada any, vàrem participar en les proves Cangur com a Escola, des del cicle superior de primària fins a batxillerat. Els resultats van ser bons, la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) facilita un llistat amb els alumnes dintre del 5,5% millor de Catalunya, dels quals més de 35 alumnes nostres hi van entrar.

A més a més, i com menció especial, la SCM atorga un diploma a cada alumne amb una puntuació extraordinària, dins de l’1% de Catalunya. En el nostre cas, el premi va ser atorgat a 3 alumnes de 1r d’ESO i un alumne de 2n de Batxillerat. I s’ho mereixen!

El nostre objectiu aquest any és, com a Escola i com a professors de matemàtiques, augmentar el nombre d’alumnes dins d’aquest rang i, paral·lelament, despertar la curiositat dels nostres nois i noies en tots els àmbits de les matemàtiques, que en són molts i de molt interessants!

És per això que hem engegat un procés a tots els cursos de l’ESO i batxillerat, per tal de practicar contínuament proves com aquestes, oferint així nous recursos d’aprenentatge i reptes per l’alumnat.