Escola Isabel de Villena

Projecte Steam -Robots

Els alumnes de 4t d’ESO que han cursat l’assignatura d’informàtica han realitzat un projecte STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts and Mathematics) i han construït un robot que evita obstacles i mostra emocions.

La metodologia STEAM és un nou model d’innovació pedagògica i metodològica que vol donar als nois i noies l’oportunitat d’identificar problemes reals, per trobar solucions realistes i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge. Aquest nou model utilitza paràmetres com la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball en equip i el mètode assaig-error, i es basa amb connexions amb el món real,  el treball cooperatiu i la verificació dels resultats i visió crítica.

Al principi del crèdit, els alumnes reben una fusta i diferents components electrònics (motors, servomotors, placa electrònica arduino nano, una shield, una matriu 8×8 leds, un brunzidor, un sensor d’ultrasò, …

Després de pensar amb una idea inicial, l’han dissenyat amb una eina informàtica de disseny 3D (Tinkercad), han anat al taller de tecnologia i han tallat la fusta segons el seu disseny, han enganxat els components electrònics, els han connectat a la placa arduinonano i l’han programat.

I aquest és el resultat…