Escola Isabel de Villena

Pla d’eficiència energètica a l’Escola

Durant els mesos de gener i febrer del 2017 s’ha procedit a substituir tot l’enllumenat de fluorescents i llums de baix consum existents a l’edifici, així com a renovar les instal·lacions per poder adaptar-la als nous llums LED. Els avantatges de la il·luminació LED són moltes, per exemple, redueixen el cansament visual, no emeten radiació ultraviolada ni tampoc infraroja la qual cosa comporta una reducció dels riscos per a la salut. Són de gran durabilitat, amb una alta resistència a cops i vibracions. Arribat el cas, són de fàcil reciclatge, ja que no són tòxiques al no contenir mercuri, plom, tungstè ni altres materials pesats o productes tòxics com és el cas de les tecnologies basades en la fluorescència i enllumenat de baix consum.

El resultat global és una millor eficiència energètica i per tant, des de l’Escola Isabel de Villena ajudem a reduir les emissions de C02 que es produeixen en la generació d’energia.

Certificat Ledplus