Escola Isabel de Villena

Nova sessió del projecte interdisciplinari de 1r d’ESO

Avui les noies i els nois de 1r d’ESO han estat fent uns pictocharts i murals per posar en comú entre ells el que han fet els diferents grups de treball.

Tot aquest treball que estan realitzant va enfocat al projecte final.