Escola Isabel de Villena

Laboratori de química – 2n de Batxillerat

Els alumnes de Laboratori de Química de segon de Batxillerat experimenten amb les reaccions de transferència d’electrons.