Escola Isabel de Villena

La realitat augmentada a 4t de primària

Avui hem treballat, de forma experimental,  amb la realitat augmentada responent preguntes de les comunitats autònomes a la classe de 4t de primària.

Tots els alumnes disposaven d’un full amb un codi QR que els identifica i, depenent de la inclinació del full, responen preguntes que apareixen a la pissarra digital (opcions A, B, C, D).

Amb l’ajuda d’una tauleta o telèfon intel·ligent, el professor pot saber la resposta de cada alumne i, en temps real, visualitzar els resultats individualment, col·lectivament, etc.

Aquesta eina de realitat augmentada, Plickers, permet  interactuar amb l’alumne llançant preguntes i tests per valorar el nivell de comprensió de la classe, comprovar els seus coneixements previs o simplement demanar opinions. Seguirem fent proves per veure la utilitat que li podem donar.

Com a conclusió podem dir que els alumnes s’han estudiat molt bé les capitals de les comunitats autònomes.