Escola Isabel de Villena

La cèl·lula a 1r d’ESO

Els alumnes de 1r d’ESO han construït cèl·lules amb diferents materials.