Escola Isabel de Villena

La botiga i els decimals a 4t de primària

Avui comprem…! Els alumnes de quart de primària aprofitem l’activitat de botiga per treballar els nombres decimals i els euros.