Escola Isabel de Villena

La Biblioteca acull l’exposició “L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur”

“L’enginy invisible” és l’explícit títol de l’exposició que trobareu aquests dies a la biblioteca i que mostra la gran dificultat que han trobat i troben les dones per fer valdre el seu talent en l’àmbit tecnològic. Encara avui, en una època que les possibilitats d’accés a la formació universitària i a l’elecció de la carrera professional són les mateixes per als dos sexes…

L’exposició mostra quins han estat els antecedents, la lluita i els reptes a què s’han enfrontat les dones al llarg de l’evolució tecnològica i ho compara amb la situació actual. Avui, la representació femenina a les enginyeries i les carreres tècniques s’estima que es troba al voltant del 30% (i el percentatge seria menor si es referís a càrrecs de responsabilitat dins les empreses del sector). Entre les causes d’aquesta disparitat hi ha la poca visibilitat que ha tingut la dona en el passat de la tecnologia i la transmissió d’estereotips socials i culturals que juguen en contra de les vocacions tècniques en allunyar l’interès de les joves per aquests temes i titulacions.

Ens ha estat cedida per l’Associació Catalana de Tecnologia (i hi col·laboren també la Universitat de Vic i la Universitat politècnica de Catalunya).