Escola Isabel de Villena

Fotografia i química

Els alumnes de ciències de 1r de batxillerat van participar en el taller de fotografia cianotipia amb els professors de química Berta Ballesteros i Raúl Diaz. L’experiment consisteix a preparar una dissolució de citrat de ferro i amoni i una de ferricianur de potassi. La mescla d’ambdues solucions és fotosensible i es fa servir per cobrir el paper o la làmina que es vol reproduir. Després cal exposar-ho a la llum solar durant 20-30 minuts i rentar amb aigua per aconseguir la imatge final amb un color cian, o blau turquesa.