Escola Isabel de Villena

Els alumnes de Batxillerat visiten Barcelona Activa

La setmana passada, els alumnes d’economia de la empresa de primer i segon de Bartxillerat dede l’escola van fer una sortida a Barcelona Activa per fer una activitat sobre els interessos professionals.

On es va tractar d’orientar als alumnes de quines són les sortides  laborals més afins a les seves preferències a l’hora de trobar  feina.