Escola Isabel de Villena

Els alumnes de 3r d’ESO visiten el CaixaLab

Les noies i nois de 3r d’ESO van al CaixaLab, un laboratori d’emprenedoria on a través d’activitats dinàmiques s’explica en què consisteix això d’emprendre.