Escola Isabel de Villena

Ecoequips

Arran de la celebració de la Setmana Europea de Residus, va sorgir la idea de crear els ecoequips. Aquests grups seran els encarregats de vetllar a les aules per millorar els nostres hàbits en la cura del medi.

S’implicaran de manera activa en la gestió ambiental de l’Escola, com ara: l’ús de l’electricitat, l’aigua, els radiadors de l’aula,… i tindran un paper important en la informació i sensibilització a la resta dels companys sobre hàbits respectuosos amb el medi ambient i els residus que es generen.

Per començar, en Lluís, el nostre tècnic de manteniment, ha ensenyat als ecoquips de l’ESO a regular la temperatura dels radiadors per no malbaratar energia.