Escola Isabel de Villena

Concert de la coral de 3r i 4t de primària

El dimecres els alumnes de coral de 3r i 4t de Primària van fer un concert a les seves famílies.

Van cantar obres de diferents gèneres i amb idiomes molt variats.
La coral està formada per alumnes que assagen una hora a la setmana, i de forma voluntària