Escola Isabel de Villena

Canó de Gauss i Trabuquet

Els alumnes de 2n de batxillerat, que fan l’assignatura de principis bàsics de tecnologia, han construït un “Canó de Gauss” què es fonamenta en el camp magnètic. Escolteu el só, no és un efecte afegit no, com està gravat a càmera lenta es produeix aquest resultat.

Fixeu-vos com s’accelera la última bola!

Un altre grup ha construit un trabuquet. Us fem un tastet!