Escola Isabel de Villena

1r d’ESO visita Can Coll

Els alumnes de 1r d’ESO han visitat can Coll a Collserola i han treballat l’activitat: “Descoberta de la vegetació”

Primer han utilitzar claus dicotòmiques, classificant arbres i arbust de la zona.

Després han après com els científics estudien els boscos. Han marcat una parcel·la i dins d’ella han estudiat els factors ambientals i han fet un recompte dels arbres i arbusts que hi havia. La meitat de la classe ha anat a una pineda i l’altra meitat a un alzinar.

Finalment han representat les parcel·les estudiada en un plafó i han comparat els resultats.

Ha estat una activitat enriquidora perquè han treballat en grup i han fet deduccions interessants de  les dades que han extret.