Escola Isabel de Villena

Suport informàtic

Per tal d’agilitzar i d’individualitzar les trobades amb els responsables del Suport Informàtic de l’escola, s’ha creat un Espai de reserva de cita prèvia per tal que els alumnes puguin concretar l’estona que se’ls podrà atendre amb tota seguretat. 

Per a accedir-hi, cliqueu al següent enllaç web : Espai de reserva de cita prèvia.