Escola Isabel de Villena

Intercanvi d’experiències

Els alumnes de 4t d’ESO, dins la matèria de llengua catalana, han viscut una interessant i profitosa experiència amb la possibilitat de conèixer altres realitats; tot va començar amb un intercanvi per escrit de cartes amb joves refugiats del centre d’emergència de Sant Just Desvern i es va concretar amb una trobada organitzada per ells mateixos a l’escola, on l’esport, la música i el menjar van demostrar que si tothom hi posa de la seva part els punts en comú són evidents.