Escola Isabel de Villena

Dinamitzadora de pati – PEE

Un dimarts més, la nostra dinamitzadora de patis Esther Passarin, s’encarrega de crear espais de joc i activitats interactives amb els alumnes de Primària.

Aprofitant la figura dinamitzadora vinculada al Pla Educatiu d’Entorn ‘PEE-0-20’ del que formem part, els nostres alumnes mediadors de la ESO també recolzen l’activitat en aquesta franja de pati.
Coordinant-se a través del TIS del centre, les activitats basades en el respecte i l’aprenentatge es poden dur a terme amb èxit com bé sent des de principi de curs.